HC00001

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

  • BRAND :
  • Go Care
  • MODEL :
  • 300 ml. , 500 ml. , 1000 ml. , 3800 ml. , 5000 ml.

ไม่แสดงราคา
สมาชิกทั่วไป

DETAILED DESCRIPTION

มีแอลกอฮอล์ >70% เนื้อเจลสีฟ้า แห้งเร็ว ฆ่าเชื้อโรค 99.99%

วิธีใช้ : ทาเจลบนมือ ลูบให้ทั่วฝ่ามือ ทั้งสองด้าน ให้ทั่วถึงทิ้งไว้สักพักรอให้แห้ง
ข้อควรระวัง : เนื่องจากเจลล้างมือมีแอลกอฮอล์ จึงไม่ควรอยู่ใกล้ไฟขณะใช้เจลล้างมือ

TECHNICAL INFORMATION