NEWS & EVENT

ชุดชำระร่างกาย และอ่างล้างตาฉุกเฉิน Terysafe

31 MAR 2023

ชุดฝักบัว+อ่างล้างตาฉุกเฉิน เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลต่อดวงตาหรือร่างกาย เช่น โรงงาน อู่ซ่อมรถ ห้องแล็บ หรือสถานที่ที่ใช้สารเคมี

ชุดฝักบัว+อ่างล้างตาฉุกเฉินมีประโยชน์ดังนี้

● ล้างสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนออกจากดวงตาและร่างกาย ได้อย...

อ่านต่อ
แชทผ่านไลน์