HC00065

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น K2

  • BRAND :
  • -
  • MODEL :
  • K2

ไม่แสดงราคา
สมาชิกทั่วไป

VIDEO

DETAILED DESCRIPTION

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดตั้งโต๊ะ

ความแม่นยํา

+0.2C (34 - 45) เปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนใช้งาน 30 นาที

ประเภทไฟแจ้งเตือน ไฟกระพริบ+มีแสง "DIDIDI" Input  DC 5V 500MA
ระยะการตรวจวัด 3 cm. - 8 cm.  อัตราการนับ 9,999 ครั้ง
หน้าจอแสดงผล แบบดิจิตอล สามารถบันทึกการตั้งต่าอุณหภูมิได้ 30 ชุด
การเชื่อมต่อแบบถ่ายโอนข้อมูล USB Type-C
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน แบตเตอรี่ AAA 3 ก้อน / USB 5VIA
ประเภทการติดตั้ง วางบนโต๊ะ , เกี่ยวตะปูที่ตัวยึด
อุณหภูมิในการทํางาน 10 - 40°C (แนะนํา 15 - 35°C)
ช่วงการวัด 0 - 50c
ขนาด 68 x 73 x 36.2 มม.
น้ำหนักรวม 73 กรัม

 

TECHNICAL INFORMATION