SA15002

สถานีเก็บอุปกรณ์LockOut-TagOut พร้อมอุปกรณ์ LG02

  • BRAND :
  • LOCKEY
  • MODEL :
  • LG02

VIDEO

DETAILED DESCRIPTION

สถานีเก็บอุปกรณ์LockOut-TagOut สีเหลือง (Lockey) รุ่น LG02
จำหน่ายยกชุด

ใช้สำหรับเซฟตี้ความปลอดภัยของพนักงาน
LockOut คือ กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร หรือระบบระวังป้องกันมิให้เกิดการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรในขณะที่พนักงานกำลังปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทํางาน ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบํารุงระบบไฟฟ้าหรือบริภัณฑ์ไฟฟ้า 
และ
ให้ติดTagOut คือ ป้ายแสดง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจรไว้ด้วย เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้เจตนา ห้ามพนักงานทุกคนที่ไม่ได้รับการมอบหมาย ทําการเคลื่อนย้ายหรือก้าวก่ายกับแม่กุญแจล็อคเอ้าท์ และ ป้ายแท็กเอ้าท์ 
ทั้งนี้เพื่อช่วยป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้

สถานีเก็บอุปกรณ์ออกแบบเป็นตู้แบบติดผนังเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ ป้องกันอุปกรณ์Lock Out-Tag Outสูญหาย และยังช่วยจัดระเบียบให้กับอุปกรณ์ เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช้ 
1ชุด ประกอบด้วย

- Lockout Station สถานีจัดเก็บอุปกรณ์แบบติดผนัง (LS02) x 1

- Safety Padlock แม่กุญแจพลาสติก (P38S) x 10

- Lockout Hasp ตัวล็อคนิรภัยแบบก้ามปู (SH01) x 1

- Lockout Hasp ตัวล็อคนิรภัยแบบก้ามปู (SH02) x 1

- Lockout Tag แผ่นป้ายแท็กเอ้าท์แสดงข้อความเตือนอันตรายและรายละเอียดต่างๆ(LT01) x 24

- Some Ribbons

 

 

TECHNICAL INFORMATION

แชทผ่านไลน์